XEROX POOBLAŠČENI SERVIS!

Garancijski servis se zagotavlja v skladu z garancijskimi pogoji, navedenimi na garancijskem listu.

Za hitrejši servis, nam prosim izpolnite spodnji kontaktni obrazec.

V garancijskem roku sprejmemo samo naprave za katere je uvoznik AVTERA!

DELOVNI ČAS

Ponedeljek 07:00 – 15:30
Torek 07:00 – 15:30
Sreda 07:00 – 15:30
Četrtek 07:00 – 15:30
Petek 07:00 – 13:00
Sobota Zaprto
Nedelja Zaprto
Prazniki Zaprto

GARANCIJSKI LIST XEROX

Proizvajalec: Xerox Ltd
Riverview BuildingBridge House,
Oxford RoadUxbridge UB8 I HSU.K.
Pooblaščeni servis: BILBAN, d.o.o.,
Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur
tel.: (04) 2815000
e-posta: info@bilban.si

lzjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Trajanje garancijskega roka:
Trajanje garancijskega roka je zapisano na prvi strani. Proizvajalec zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in priklop na aparate za najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka.

Uveljavljanje garancije:
Kupec lahko uveljavlja garancijo ob predložitvi pravilno izpolnjenega garancijskega lista s strani prodajalca in z originalnim računom.
OPOMBA: Uporaba neoriginalnega potrošnega materiala ali neoriginalnih nadomestnih delov lahko privede do okvare oz. nepravilnega delovanja naprave. Proizvajalec priporoča uporabo izključno originalnih potrošnih materialov in nadomestnih delov. Če se v primeru uveljavljanja garancijskega popravila zaradi nedelovanja stvari izkaze, da je nedelovanje posledica neupoštevanja le-tega priporočila s strani kupca, kupec sam nosi stroške popravila, ki so določeni v vsakokratnem ceniku pooblaščenega serviserja. Območje veljavnosti garancije je na ozemlju Republike Slovenije.

Pogoji garancije:
Garancija omogoča brezplačno popravilo naprave pri Xerox-ovih pooblaščenih servisnih partnerjih v primeru okvare zaradi napake proizvajalca. Garancija je veljavna, če so vsa polja v garancijskem listu izpolnjena točno in ustrezno brez popravkov in, če je na njem podpis stranke in prodajalca naprave ter žig pravne osebe, ki je napravo prodala. Potrošni material (toner, kartuše s tonerjem, razvijalne enote, fotoreceptorske enote, kopimo/tiskalne kartuše, olje, posode za odpadni toner) in obrabljivi deli (gumijasti deli, grelni in pritisni valji, čistilna rezila, jermeni, filtri) imajo po naravi omejen čas delovanja, zato niso predmet brezplačne zamenjave v sklopu garancije.

Garancijsko popravilo ne vključuje:
rednega čiščenja, nastavitev in vzpostavitev delovanja opreme ter njenih enot (redno vzdrževanje, barvna kalibracija), zamenjave obrabljivih delov; postopki, ki jih opravi stranka in so opisani v uporabniških navodilih, ki so priloženi opremi (kot so menjava potrošnega materiala, čiščenje naprave ob zastoju papirja ipd.). Garancija ne krije škode zaradi izgube dobička, izgube podatkov ali druge neposredne ali posredne izgube, ki nastanejo kot posledica okvare opreme. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. V primeru, da garancijski zahtevek za delovanje naprave ni resničen in se izkže, da na napravi ni okvare zaradi napake proizvajaica, je lastnik naprave dolžan plačati stroske za ugotavljanje okvare na napravi. Brezplačno garancijsko popravilo se ne omogoči, če je bila okvara povzročena zaradi neupoštevanja navodil za delovanje v uporabniških navodilih, ki so priložena napravi; uporabo neoriginalnih potrošnih materialov in rezervnih delov; mehanske poškodbe; poškodbe zaradi razlicnih predmetov, vlage(vode), insektov ipd.; zaradi višje sile (požar, elementama nesreča ipd.). Garancija ne velja za programsko opremo, ki je dobavljena z napravo oziroma je nameščena dodatno. Garancija izgubi veljavnost, če napravo popravlja oz. skuša popraviti oseba ali organizacija, ki ni Xerox-ov pooblaščeni servisni partner.