XEROX POOBLAŠČENI SERVIS!

Garancijski servis se zagotavlja v skladu z garancijskimi pogoji, navedenimi na garancijskem listu.

Za hitrejši servis, nam prosim izpolnite spodnji kontaktni obrazec.

DELOVNI ČAS

Ponedeljek 07:00 – 15:30
Torek 07:00 – 15:30
Sreda 07:00 – 15:30
Četrtek 07:00 – 15:30
Petek 07:00 – 13:00
Sobota Zaprto
Nedelja Zaprto
Prazniki Zaprto

KONTAKTNI OBRAZEC

Enter text: captcha

GARANCIJSKI LIST XEROX

Proizvajalec:Xerox Ltd
Riverview BuildingBridge House,
Oxford RoadUxbridge UB8 I HSU.K.
Pooblasceni servis:BILBAN Kranj, d.o.o.,
Poslovna cona AI 0,4208
Sencurtel.: (04) 2815000;
e-posta: info@bilban.si

lzjava:
Proizvajalec jamci za kakovost oziroma za brezhibno delovanje vgarancijskem roku, ki zacne teci z izroCitvijo blaga potrosniku.Trajanje garancijskega roka. Trajanje garancijskega roka je zapisano na prvi strani.Proizvajalec zagotavlja vzdrZevanjc izdelka, nadomestne dele in priklopncaparate za najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka.Uveljavljanje garancijeKupec lahko uveljavlja garancijo ob predlozitvi pravilno izpolnjenegagarancijskega !ista s strani prodajalca in z originalnim racunom.OPOMBA:Uporaba neoriginalnega potrosnega materiala ali neoriginalnihnadomestnih delov lahko privede do okvare oz. nepravilnegadelovanja naprave.Proizvajalec priporoca uporabo izkljucno originalnih potrosnihmaterialov in nadomestnih delov. Ce se v primeru uveljavljanjagarancijskega popravila zaradi nedelovanja stvari izkaze, da jenedelovanje posledica neupostevanja Ie tega priporocila s stranikupca, kupec sam nosi stroske popravila, ki so doloceni vvsakokratnem ceniku pooblasccnega serviserja.Obmocje veljavnosti garancije je na ozemlju Republike Slovenije.Pogoji garancijeGarancija omogoca brezplacno popravilo naprave pri Xerox-ovihpooblascenih servisnih partnerjih v primeru okvare zaradi napakeproizvajaica.Garancija je veljavna, ce so vsa polja v garancijskem listu izpolnjena tocno inustrezno brez popravkov in, ce je na njem podpis stranke in prodajalcanaprave ter zig pravne osebe, ki je napravo prodala.Potrosni material (toner, kartuse s tonerjem, razvijalne enote, fotoreceptorskeenote, kopimo/tiskalne kartuse, olje, posode za odpadni toner) in obrabljivideli (gumijasti deli, grelni in pritisni valji, cistilna rezila, jermeni, filtri) imajopo naravi omejen cas delovanja, zato niso predmet brezplacne zamenjave vsklopu garancije.Garancijsko popravilo ne vkljucuje:rednega ciscenja, nastavitev in vzpostavitev delovanja opreme ter njenih enot(redno vzdrzevanje, barvna kalibracija), zamenjave obrabljivih delov;postopki, ki jih opravi stranka in so opisani v uporabniskih navodilih, ki soprilozeni opremi (kot so menjava potrosnega materiala, ciscenje naprave obzastoju papirja ipd.).Garancija ne krije skode zaradi izgube dobicka, izgube podatkov ali drugeneposredne ali po sredne izgube, ki nastanejo kot posledica okvare opreme.Garancija ne izkljucuje pravic potrosnika, k.i izhajajo iz odgovornostiprodajalca za napake na blagu.V primeru, da garancijski zahtevek za delovanje naprave ni resnicen in seizka:l:e, da na napravi ni okvare zaradi napake proizvajaica, je lastnik napravedolzan placati stroske za ugotavljanje okvare na napravi.Brezplacno garancijsko popravilo se ne omogoCi, ce je bila okvara povzrocenazaradi neupostevanja navodil za delovanje v uporabniskih navodilih, ki soprilozena napravi; uporabo neoriginalnih potrosnih materialov in rezervnihdelov; mehanske poskodbe; poskodbe zaradi razlicnih predmetov, vlage(vode), insektov ipd.; zaradi visje sile (pozar, elementama nesreca ipd.).Garancija ne velja za programsko opremo, ki je dobavljena z napravo oziromaje namescena dodatno. Garancija izgubi veljavnost, ce napravo popravlja oz.skusa popraviti oseba ali organizacija, ki ni Xerox-ov pooblasceni servisnipartner.