Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Naslednji splošni pogoji veljajo za vse dobave, ponudbe in storitve podjetja Bilban d.o.o., Poslovna cona A10, 4208 Šenčur z matično številko: 5314453. Sklicevanje strank (kupcev) na lastne standarde ali prodajne pogoje se zato ne upošteva. Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Informacije iz 1. odstavka 43.b člena ZVPot so sestavni del pogodbe in se ne spreminjajo. Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

2. Ponudba in sklenitev pogodbe

Naš izbor ponujenih izdelkov ni zavezujoč. Naročilo stranke je ponudba za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Zgolj potrditev prejema naročila še ne pomeni sprejema ponudbe. Prodajna pogodba šteje za sklenjeno, ko je z naše strani potrjen sprejem naročila, ali z dostavo blaga in potrditvijo odpreme. Pogodba bo hranjena v našem podjetju in je možna na vpogled v zgodovini naročil stranke.

3. Pravica do odstopa od pogodbe skladno s 43.č členom ZVPOT za nakupe prek naše spletne trgovine

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu. Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe je dolžan kupec blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v tridesetih dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe, razen, če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv kupec. Poleg izdelka je dolžan kupec vrniti tudi vse spremne dokumente, vse kar je poleg izdelka samega prejel in embalažo. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga samo v obsegu, kot je to nujno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka in kot je to običajno v prodajalnah. Te pogoji veljajo samo za nakupe fizičnih oseb.

4. Cene

Vse navedene cene so v evrih, vsebujejo DDV in veljajo v trenutku oddaje naročila in ob osebnem prevzemu na naslovu podjetja. Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba na spletni strani ažurira in spreminja pogosto in hitro.   Embalažni materiali postanejo last kupca. Stroški poštnine in pakiranja bremenijo kupca, če ni dogovorjeno drugače.

5. Dobavni rok

Predvideni rok dobave je odvisen od razpoložljivosti izdelka, o čemer so kupci obveščeni ob naročilu.

6. Prehod tveganja in garancije

Do prevzema blaga kupca prodajalec nosi breme izgube ali naključne poškodbe blaga. Če stranka prevzame blago neposredno od prodajalca, se tveganje za izgubo ali naključno poškodbo blaga prenese na kupca ob prevzemu. Če prodajalec pošlje blago kupcu po prevozniku, se tveganje prenese na kupca, takoj, ko se blago izroči prevozniku. Če je kupec fizična oseba, se tveganja prenese nanj, ko mu prevoznik dostavi blago.  Garancijski rok začne teči v trenutku, ko je blago dobavljeno. Pri tem se uporabijo veljavni predpisi. Če je bil dobavljeni izdelek popravljen ali spremenjen po kupcu ali tretji osebi brez pisne odobritve prodajalca, garancija preneha. Garancijski roki so določeni z zakonskimi predpisi (Obligacijski zakonik, Zakon o varstvu potrošnikov) in spremljajoči predpisi. O očitnih napakah in pomanjkljivostih proizvodov mora kupec prodajalca pisno obvestiti takoj, najpozneje v štirinajstih dneh po prejemu blaga.

Garancijski pogoji za Xerox naprave so na voljo na povezavi.

7. Omejitve odgovornosti

Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, ki nastane kot posledica namernega dejanja ali hude malomarnosti.

8. Plačilo

Če ni dogovorjeno drugače, je treba vse račune za dobavljene izdelke  plačati takoj po prevzemu. V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti.

9. Pridržana pravica

Vsi izdelki, ki so predmet prodaje, ostanejo v lasti prodajalca do dokončnega plačila, razen v primeru prodaje na obroke.

10. Razveza pogodbe

Za razvezo pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in predpisov o varstvu potrošnikov.

11. Preklic pogodbe in vrnitev blaga

Če je kupec fizična oseba lahko prekliče svojo izjavo, da sklene prodajno pogodbo v roku 15 dni. Preklic mora biti poslan na naslov: – Bilban d.o.o., Poslovna cona A10, 4208 Šenčur – e-mail: prodaja@bilban.si. V primeru pravilnega preklica, sta prodajalec in kupec drug drugemu dolžna povrniti, kar sta prejela – odštejejo se stroški, ki so pri tem nastali. Če kupec ne more vrniti prejetega blaga v celoti ali ga vrne v slabšem stanju (okvara, poškodba, ki ju je povzročil kupec), je dolžan povrniti prodajalcu tudi vrednost škode, če je poškodbe mogoče odpraviti, v nasprotnem pa izgubi pravico vračila.

12. Varstvo podatkov

Naši postopki za varstvo podatkov, so v skladu s predpisi Republike Slovenije o varstvu podatkov. Kupec se strinja, da prodajalec lahko obdeluje, hrani in uporablja podatke o strankah, ki jih prejme v zvezi s poslom, razen takih, ki so zaupne narave. Prodajalec uporablja strankin e-poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali (če se kupec s tem strinja) za obveščanje o novostih, akcijah in podobno. Prodajalec  ne bo ne posredoval osebnih podatkov o strankah tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti bodisi na željo kupca ali, če to posel zahteva (reševanje reklamacij). V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno  raven. Stranka mora biti obveščena in imeti možnost, da popravi, blokira in izbriše svoje osebne podatke iz evidence prodajalca, razen v primeru, ko jih prodajalec potrebuje iz davčnih razlogov oz. upravičenih zahtev državnih organov.

13. Podatki na napravi

Za izgubo podatkov na opremi, ki je bila dostavljena v popravilo v servisni center Bilban, podjetje Bilban d.o.o. ne odgovarja.

14. Dodatne storitve, ki niso del garancijske obravnave za Xerox naprave

Vse storitve, ki niso del garancijske obravnave se obračunajo po veljavnem ceniku, objavljenem na spletnem mestu.

Kratek povzetek kaj se smatra kot dodatna storitev:

–         Pomoč pri namestitvi tiskalnika ali multifunkcijske naprave (gonilniki, začetna namestitev)
–         Čiščenje notranjosti in zunanjosti tiskalnika ali multifunkcijske naprave
–         Zamenjava potrošnega materiala
–         Neupravičen garancijski zahtevek

 

 

DELOVNI ČAS

Ponedeljek – Četrtek: 7:00 – 15:30
Petek: 7:00 – 13:00
Sobota, Nedelja, Prazniki: Zaprto

Bilban d.o.o.

Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur
ID za DDV: SI 32639775
Matična številka: 5314453000

KONTAKTNI PODATKI

Tel: +(386) 4 281 5000

 Fax: +(386) 4 281 5050

 info@bilban.si

Designed by Bilban d.o.o.